Search results

 1. Probácia, sociálna práca a klienti v restoratívnej justícii / Martin Lulei .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 290-296 .
  article

  article

 2. Viktimológia a gender – vybrané aspekty z prieskumov realizovaných v zahraničí / Martin Lulei . ISBN 978-80-7041-035-6 .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 104-111 .
  article

  article

 3. Význam supervízie probačných úradníkov a úradníčiek na Slovensku a v zahraničí / Martin Lulei, Milan Tomka .
  In: Sociální práce mezi pomocí a kontrolou (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sociální práce mezi pomocí a kontrolou. s. 229-233 .
  article

  article