Search results

 1. Budoucnost eurozóny : posílení integrace, nebo odchod některých členů? / Jiří Malý .
  In: Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny [182 s.]. ISBN 978-80-904281-9-5 (brož.) Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2012. S. 13-39 . http://www.eu-vyzkum.eu/pdf/OPVK_11_2012.pdf .
  article

  article

 2. Fiskální a politická unie : reálná, nebo neschůdná cesta k řešení eurokrize? / Jiří Malý .
  In: Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny [182 s.]. ISBN 978-80-904281-9-5 (brož.) Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2012. S. 104-127 . http://www.eu-vyzkum.eu/pdf/OPVK_11_2012.pdf .
  article

  article

 3. Globalizace, integrace a české národní zájmy / Jiří Malý ... [et al.] . Praha : Professional Publishing, 2011 . 247 s . ISBN 978-80-7431-061-4 (váz.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Globalizace, integrace a české národní zájmy

  book

 4. Krize eurozóny, makroekonomické nerovnováhy v EU a budoucnost evropského sociálního státu / Jiří Malý .
  In: Krize eurozóny: současný stav a perspektivy [160 s.]. Praha : Newton College ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie, 2013. ISBN 978-80-87764-01-5 (brož.). S. 13-33 .
  article

  article

 5. Lisabonská strategie - posílí nebo oslabí evropskou konkurenceschopnost? / Eva Klvačová, Jiří Malý, Karel Mráček . [Praha] : Professional Publishing, 2006 . 116 s . ISBN 80-86946-25-8 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Lisabonská strategie - posílí nebo oslabí evropskou konkurenceschopnost?

  book

 6. Různé cesty ke konkurenceschopnosti: EU versus USA / Eva Klvačová, Jiří Malý, Karel Mráček . Praha : Professional Publishing, 2008 . 236 s . ISBN 978-80-86946-84-9 (váz.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Různé cesty ke konkurenceschopnosti: EU versus USA

  book

 7. Samostatné Česko a Slovensko : makroekonomický vývoj, vztah k Eurozóně a důsledky krize / Jiří Malý .
  In: 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU [138 s.]. ISBN 978-80-87764-00-8 (Vzdělávací středisko na podporu demokracie : brož.) 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU. Praha : Newton College ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie, 2013. S. 13-35 .
  article

  article

 8. Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU / Jiří Malý .
  In: 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU [138 s.]. ISBN 978-80-87764-00-8 (Vzdělávací středisko na podporu demokracie : brož.) 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU. Praha : Newton College ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie, 2013. S. 75-91 .
  article

  article

 9. Vliv eurokrize na ekonomické nerovnováhy v EU a perspektivy evropského sociálního státu / Jiří Malý .
  In: Krize eurozóny: současný stav a perspektivy [160 s.]. Praha : Newton College ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie, 2013. ISBN 978-80-87764-01-5 (brož.). S. 87-108 .
  article

  article

 10. Základy evropské konkurenceschopnosti / Eva Klvačová, Jiří Malý, Karel Mráček . Praha : Professional Publishing, 2007 . 118 s . ISBN 978-80-86946-54-2 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Základy evropské konkurenceschopnosti

  book