Search results

 1. Pedagogická psychologie / Jiří Mareš . Praha : Portál, 2013 . 702 s . ISBN 978-80-262-0174-8 (váz.) . http://www.obalkyknih.cz/file/toc/68065/pdf .   [15, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01130
  Prezenčně1000
  Pedagogická psychologie

  book


 2. Pedagogický slovník / Jan Průcha, Eliška Walterová, Jiří Mareš  Praha : Portál, 2013 . 395 stran . ISBN 978-80-262-0403-9 (vázáno) .   [4, currently available 0, at library only 1, Length of Reservation Line 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0021
  Prezenčně1000
  Pedagogický slovník

  book


 3. Posttraumatický rozvoj člověka / Jiří Mareš . Praha : Grada, 2012 . 198 s . ISBN 978-80-247-3007-3 (brož.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Posttraumatický rozvoj člověka

  book


 4. Edukace založená na důkazech a primární pedagogika / Jiří Mareš .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Vývoj, proměny a možnosti primárního vzdělávání. s. 20-30 : 1 tb., il. .
  article

  article


 5. Pedagogický slovník / Jan Průcha, Eliška Walterová, Jiří Mareš . Praha : Portál, 2009 . 395 s . ISBN 978-80-7367-647-6 (váz.) .   [5, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0050

 6. Pedagogický slovník / Jan Průcha, Eliška Walterová, Jiří Mareš . Praha : Portál, 2008 . 322 s . ISBN 978-80-7367-416-8 (váz.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010

 7. The quality of life in the contexts health and illness = Kvalita života v souvislostech zdraví a nemoci / Oliva Řehulková, Evžen Řehulka, Marek Blatný, Jiří Mareš et al.  Brno : MSD, 2008 . 162 stran . ISBN 978-80-7392-073-9 (brožováno) . http://toc.nkp.cz/NKC/200902/contents/nkc20091853537_1.pdf .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010

 8. Psychologie pro učitele / Jan Čáp, Jiří Mareš . Praha : Portál, 2007 . 655 s . ISBN 978-80-7367-273-7 (váz.) : .   [10, currently available 7, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0720
  Prezenčně1000
  Psychologie pro učitele

  book


 9. Problémy primárního vzdělávání z pohledu Akreditační komise vlády ČR / Mareš Jiří .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 10-16 .
  article

  article


 10. Dotazník sociální opory u dětí a dospívajících / Jiří Mareš, Stanislav Ježek . Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2005 . 27 s . ISBN 80-86856-08-9 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/201008/contents/nkc20051573388_1.pdf .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  book

  book