Search results

Records found: 12  
Your query: Author = "Marková Dagmar"
 1. Bezdomovectvo a sexualita / Anna Kasanová, Dagmar Marková, Milan Tomka .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 72-81 .
  article

  article

 2. Generačné prenosy v slovenskej rodine na príklade rodových a sexuálnych posolstiev / Ivan Lukšík, Dagmar Marková .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 98-104 .
  article

  article

 3. Indie a Indové : od dávnověku k dnešku / Miloslav Krása, Dagmar Marková, Dušan Zbavitel . Praha : Vyšehrad, 1997 . 469 s . ISBN 80-7021-216-0 : .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Indie a Indové

  book

 4. Konštrukcie sexuálnej výchovy u budúcich sociálnych pracovníkov a pracovníčok / Dagmar Marková, Martina Hrozenská .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 122-129 .
  article

  article

 5. Miera homofóbie u sociálnych pracovníkov/čok a študentov/tiek sociálnej práce ako možné riziko v ich vzdelávaní / Dagmar Marková, Alica Žabková .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 550-562 : 25 tab. .
  article

  article

 6. Příspěvek k základům sexuální výchovy / Janiš Kamil, Marková Dagmar  Hradec Králové : Gaudeamus, 2007 . 77 stran . ISBN 978-80-7041-621-1 (brožováno) .   [11, currently available 9, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0900
  Prezenčně2000
  Příspěvek k základům sexuální výchovy

  book

 7. Rodovo citlivý prístup v práci s klientom a klientkou sociálnej práce / Dagmar Marková .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 297-304 .
  article

  article

 8. Sexualita a postihnutie / Stanislava Lištiak Mandzáková, Dagmar Marková, Ladislav Horňák (eds.) . Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013 . 380 stran . ISBN 978-80-555-0981-5 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 9. Sexuálna výchova v pomáhajúcich profesiách v etických kontextoch / Dagmar Marková .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 475-482 : 2 grafy, 6 tab. .
  article

  article

 10. Sexuálne správanie a jeho rizikové aspekty / Dagmar Marková .
  In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Riziková mládež v současné společnosti. s. 155-161 .
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.