Search results

  1. Stupeň prípravy študentov technických odborov na prácu s internetom / Juraj Miština .
    In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 110-113 .
    article

    article