Search results

 1. Aktuální otázky výuky chemie : mezinárodní seminář Soudobé trendy v chemickém vzdělávání : sborník přednášek / [editoři Karel Myška, Pavel Opatrný]. XVI . Hradec Králové : Gaudeamus, 2006 . 250 s . ISBN 80-7041-560-6 : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 2. Demonstrace substitučního efektu prostřednictvím nitrace derivátů benzenu = Demonstration of the substitution effect by the nitration of benzene derivates / Karel Kolář, Ladislava Strnadová, Karel Myška .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 214-218 : 7 obr. .
  article

  article

 3. Grafické modely molekul a jejich význam ve výuce chemie / Karel Kolář, Karel Myška .
  In: Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci [405 s.]. ISBN 80-7041-280-1 (kroužková vazba) Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 362-364 .
  article

  article

 4. Informační technologie ve výuce chemie : mezinárodní seminář : sborník přednášek / editor Karel Myška . Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 . 240 s . ISBN 80-7041-198-8 (brož.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Informační technologie ve výuce chemie

  book

 5. IPSO - kopulační reakce a jejich využití ve výukových experimentech / Jan Ptáček, Karel Myška, Karel Kolář .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 222-223 .
  article

  article

 6. Jednoduché modely intramolekulárních vodíkových vazeb / Karel Kolář, Karel Myška, Jan Ptáček .
  In: Modelování ve výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Modelování ve výuce chemie. s. 142-144 .
  article

  article

 7. Mezinárodní seminář Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace : (aktuální otázky výuky chemie XVII.) : sborník přednášek / [editoři Karel Myška, Ivan Holý] . Hradec Králové : Gaudeamus, 2008 . 196 s . ISBN 978-80-7041-214-5 (brož.) : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 8. Modelování ve výuce chemie : mezinárodní seminář : sborník přednášek / editoři Karel Myška, Pavel Opatrný . Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 . 177 s . ISBN 80-7041-463-4 (brož.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  book

  book

 9. Modely likvidace toxických dusíkatých derivátů uhlovodíků / Karel Kolář, Michal Brendl, Karel Myška .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 544-545 .
  article

  article

 10. Molekulární modely ve výuce chemie / Karel Kolář, Karel Myška .
  In: Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Informační technologie ve výuce chemie. s. 27-30 .
  article

  article