Search results

 1. Čerpání prostředků ze strukturálních fondů a zaměstnanost v jednotlivých krajích = The utilization of money from the structural funds and employment in the Czech Republic / Lubomíra Breňová, Marta Nečadová, Štěpán Průcha .
  In: Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Hradecké ekonomické dny 2008. s. 26 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2008.pdf .
  article

  article

 2. Dopady ekonomické krize na firmy z pohledu manažerů - výsledky dotazníkového šetření = The impact of economic crisis on firms from managers'point of view - the result of primary research / Marta Nečadová, Lubomíra Breňová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2010 [277 s.]. ISBN 978-80-7435-041-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 14-18 : 4 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2010_II.pdf .
  article

  article

 3. Faktory ovlivňující konkurenceschopnost firem zpracovatelského průmyslu v regionu Hradec Králové / Lubomíra Breňová, Marta Nečadová, Štěpán Průcha .
  In: Hradecké ekonomické dny 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hradecké ekonomické dny 2007/I. s. 69-73 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2007_I.pdf .
  article

  article

 4. Faktory ovlivňující produktivitu práce ve firmách s domácím a zahraničním vlastníkem - výsledky primárního výzkumu = The factors influencing labor productivity in firms with domestic and foreign owner - the results of primary research / Marta Nečadová, Lubomíra Breňová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009 [163 s.]. ISBN 978-80-7041-443-9 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 109-115 : 2 tab., 12 grafů .
  article

  article

 5. Hodnocení inovačního potenciálu ekonomiky - metodologie a výsledky primárního výzkumu = The evaluation of innovation potential - methodology and the results of primary research / Marta Nečadová, Lubomíra Breňová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2011 [405 s.]. ISBN 978-80-7435-100-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 210-214 : 1 obr., 1 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2011_1.pdf .
  article

  article

 6. Changes in national competitiveness of Czech Republic according to GCR / Marta Nečadová .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days [411 s.]. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-634-6. S. 242-250 (tištěný sborník), s. 697-705 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  article

  article

 7. Materiály ke studiu kursu mikroekonomie : (bakalářský kurs). 1 . Praha : Vysoká škola ekonomická, 1995 . 336 s . ISBN 80-7079-126-8 .   [27, currently available 25, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK02500
  Prezenčně2000
  book

  book

 8. Materiály ke studiu mikroekonomie : (bakalářský kurs). I / Pavel Sirůček, Marta Nečadová . Praha : Vysoká škola ekonomická, 1995 . 336 s . ISBN 80-86175-17-0 .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Materiály ke studiu mikroekonomie

  book

 9. Mikroekonomická teorie : cvičebnice / Pavel Sirůček & Marta Nečadová & Libuše Macáková. I . Slaný : Melandrium, 2003 . 303 s . ISBN 80-86175-37-5 : .   [3, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0030
 10. Mikroekonomická teorie : cvičebnice / Pavel Sirůček & Marta Nečadová. I . Slaný : Melandrium, 2001 . 303 s . ISBN 80-86175-17-0 : .   [20, currently available 14, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01450
  Prezenčně1000
  Mikroekonomická teorie

  book