Search results

 1. Budżetu partycypacyjnego i zaangażowanie młodych obywateli w lokalnym działań rządu - na przykładzie uczniów szkół gospodarki w Wrocławiu = Participatory budgeting and participation of young citizens in local government activities - based od the example of students of economy schools in Wroclaw / Dorota Bednarska-Olejniczak, Jarosław Olejniczak .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [445 stran]. ISBN 978-80-7435-546-2. S. 62-74 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_1.pdf .
  article

  article

 2. Consumer behaviours of young Poles on the banking services market - own study results / Jarosław Olejniczak, Dorota Bednarska-Olejniczak .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Economic Days 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [468 s.]. ISBN 978-80-7435-370-3 (brož.). S. 105-116 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_5.pdf .
  article

  article

 3. Część oświatowa subwencji ogólnej a poziom wydatków oświatowych w gminach Województwa Dolnośląskiego w latach 2011-2014 = The educational component of the general subsidy vs. local government expenditure for educational expenditures in gminas of Lower Silesia Voivodeship in 2011-2014 / Jarosław Olejniczak .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016 [232 s.]. ISSN 2464-6032. S. 153-164 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_2.pdf .
  article

  article

 4. The influence of the equalisation mechanism under the general subsidy upon the financial situation of communes as exemplified by the urban communes of Lower Silesia Voivodeship - study results / Jarosław Olejniczak .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Economic Days 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [468 s.]. ISBN 978-80-7435-370-3 (brož.). S. 91-104 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_5.pdf .
  article

  article

 5. The intergovermental [sic] equalization system in Poland in view of the development level of rural municipalities in Lower Silesian and Lubuskie Voivodeships / Jarosław Olejniczak, Dorota Bednarska-Olejniczak .
  In: Hradec Ekonomic Days 2013 [549 s.]. ISBN 978-80-7435-251-5 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_3.pdf .
  article

  article

 6. Internal marketing - concept, tools, considerations / Dorota Bednarska-Olejniczak, Jarosław Olejniczak .
  In: Hradec Ekonomic Days 2013 [549 s.]. ISBN 978-80-7435-251-5 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 276-287 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_3.pdf .
  article

  article

 7. Internet jako narzędzie komunikacji gminy z otoczeniem - analiza porównawcza w wybranych gminach Województwa Dolnośląskiego = Internet as a tool of communication between commune and environment - comparative analysis in selected communities of Lower-Silesian voivodship / Dorota Bednarska-Olejnicak, Jarosław Olejniczak .
  In: Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Hradecké ekonomické dny 2008. s. 100 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2008.pdf .
  article

  article

 8. Multi-year financial forecast in the self-government / Jarosław Olejniczak .
  In: Hradec Economic Days 2012 [256 s.]. ISBN 978-80-7435-172-3 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. S. 138-142 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2012_2.pdf .
  article

  article

 9. Polish experiences in usage of intergovernmental grants in supplementing local government budgets / Jarosław Olejniczak .
  In: Hradecké ekonomické dny 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hradecké ekonomické dny 2007/II. s. 109-115 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2007_II.pdf .
  article

  article

 10. Wpływ spowolnienia gospodarczego na sytuację finansową powiatów województwa Dolnośląskiego = The influence of crisis on financial stability of Lower Silesian voivodeship powiats' Jarosław Olejniczak .
  In: Hradecké ekonomické dny 2011 [405 s.]. ISBN 978-80-7435-100-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 230-235 : 3 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2011_1.pdf .
  article

  article