Search results

 1. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma = Inclusion in schools and society as an interdisciplinary issue / Miroslava Bartoňová, Marie Vítková et al. ; spoluautoři: Barbora Bočková, Ilona Bytešníková, Lenka Hloušková, Radka Horáková, Petr Kopečný, Bohumíra Lazarová, Dagmar Opatřilová, Karel Pančocha, Jarmila Pipeková, Milan Pol, Lenka Slepičková, Kateřina Trnková, Dana Zámečníková  Brno : Masarykova univerzita, 2016 . 270 stran . ISBN 978-80-210-8140-6 (brožováno) .   [2, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prezenčně1000
  Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma

  book

 2. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami / Dagmar Opatřilová . Brno : Masarykova univerzita, 2005 . 146 s . ISBN 80-210-3819-5 (brož.) .   [3, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0210
  Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami

  book

 3. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením / Dagmar Opatřilová, Dana Zámečníková . Brno : Masarykova univerzita, 2008 . 180 s . ISBN 978-80-210-4575-0 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/200807/contents/nkc20081808128_1.pdf .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením

  book

 4. Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených / Dagmar Opatřilová, Dana Zámečníková . Brno : Masarykova univerzita, 2005 . 132 s . ISBN 80-210-3718-0 (brož.) .   [6, currently available 5, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0500
  Prezenčně1000
  Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených

  book

 5. Somatopedie : texty k distančnímu vzdělávání / Ilona Fialová, Dagmar Opatřilová, Lucie Procházková  Brno : Paido, 2012 . 222 stran . ISBN 978-80-7315-233-8 (brožováno) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Somatopedie

  book

 6. Somatopedie : texty k distančnímu vzdělávání / Dagmar Opatřilová, Dana Zámečníková . Brno : Paido, 2007 . 123 s . ISBN 978-80-7315-137-9 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/200710/contents/nkc20071715385_1.pdf .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Somatopedie

  book