Search results

Records found: 3  
Your query: Author = "Papalová Marcela 1966"
 1. Podpora malým a středním podnikům ke zmírnění negativních vlivů globalizačního procesu / Marcela Papalová .
  In: Sborník abstraktů z 6. ročníku doktorandské konference IMEA 2006 [83 s. + 1 CD-ROM]. ISBN 80-7041-164-3 IMEA 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s. 65-66 .
  article

  article

 2. Výběr prognostických metod na podporu definování dlouhodobých cílů = Selecting forcasting [sic] methods in order to support defing [sic] long-term goals / Terezie Mutinová, Marcela Papalová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [469 s.]. ISBN 978-80-7435-367-3 (brož.). S. 300-308 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_2.pdf .
  article

  article

 3. Využití SPACE matice ve firemní praxi = Application of SPACE matrix in corporate practice / Marcela Papalová .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [472 stran]. ISBN 978-80-7435-547-9. S. 362-368 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_2.pdf .
  article

  article