Search results

 1. Dějiny Univerzity Karlovy. I, 1347/48-1622 / Ivana Čornejová, Jaroslav Kadlec, Jiří Kejř, Jiří Pešek, Michal Svatoš, Petr Svobodný a František Šmahel ; redaktor svazku Michal Svatoš  Praha : Univerzita Karlova, 1995 . 322 stran . ISBN 80-7066-968-3 (vázáno) .   [3, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0110
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Dějiny Univerzity Karlovy

  book

 2. Dějiny Univerzity Karlovy. III, 1802-1918 / Jan Havránek, Ludmila Hlaváčková, Miroslav Kunštát, Alena Míšková, Jiří Pešek, Josef Petráň, Valentin Urfus ; redaktor svazku Jan Havránek  Praha : Univerzita Karlova, [1997]  ©1997 . 390 stran . ISBN 80-7184-320-2 (vázáno) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0010
  Dějiny Univerzity Karlovy

  book

 3. Dějiny Univerzity Karlovy. IV, 1918-1990 / Jindřich Bečvář, Břetislav Fajkus, Jan Havránek, Jan Jirák, Barbara Köpplová, Miroslav Kunštát, Alena Míšková, Jiří Pešek, Josef Petráň, Zdeněk Pousta, Václav Rusek, Petr Svobodný, Valentin Urfus, Marek Waic, Blanka Zilynská ; redaktoři svazku Jan Havránek, Zdeněk Pousta  Praha : Univerzita Karlova, [1998]  ©1998 . 671 stran . ISBN 80-7184-539-6 (vázáno) .   [2, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0010
  Univerzitní knihovna UHK0010
 4. Diktatur - Krieg - Vertreibung : Erinnerungskulturen in Tschechien, der Slowakei und Deutschland seit 1945 : für die Deutsch-Tschechische und Deutsch-Slowakische Historikerkommission / herausgegeben von Christoph Cornelissen, Roman Holec und Jiří Pešek . Essex : Klartext, 2005 . 500 s . ISBN 3-89861-430-1 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Diktatur - Krieg - Vertreibung

  book

 5. "Chudé budete mít mezi sebou stále..." : od charity k sociální politice ve městech 18.-20. století : stati a rozšířené příspěvky z 32. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i., a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy ve dnech 8. a 9. října 2013 v Clam-Gallasově paláci v Praze = "You will always have the poor among you..." : from charity to social policy in cities of the 18th to 20th centuries : articles and expanded papers from the 32nd scientific conference of the Prague City Archives, organised in cooperation with the Institute of History of the Czech Academy of Sciences and the Faculty of Humanities of Charles University on 8 and 9 October 2013 at the Clam-Gallas Palace in Prague / sestavili Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Martina Maříková a Jiří Pešek s redakční radou  Praha : Scriptorium, 2015 . 731 stran . ISBN 978-80-86852-71-3 (Archiv hlavního města Prahy ; brožováno) :. ISBN 978-80-88013-43-3 (Scriptorium ; brožováno) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0010
  "Chudé budete mít mezi sebou stále..."

  book

 6. Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii : (příspěvky z konference konané ve dnech 31.10.-2.11.2002). III, Univerzity a vzdělávání / editor Jiří Pešek ; redakce Ota Konrád, Blahoslav Hruška . Praha : Matfyzpress, 2002 . 169 s . ISBN 80-86732-00-2 .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii

  book

 7. Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí : stati a rozšířené příspěvky z 30. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve dnech 11. a 12. října v Clam-Gallasově paláci v Praze = Städte im Mittelalter und in der früher Neuzeit als Forschungsthema in den letzten zwanzig Jahren : Abhandlungen und erweiterte Beiträge der 30. wissenschaftlichen Konferenz des Archivs der Hauptstadt Prag, veranstaltet am 11. und 12. Oktober 2011 im Palais Clam-Gallas in Prag = Towns and Cities in the Middle Ages and the Early Modern Period as a Research Topic over the Past Two Decades : papers and expanded works from the 30th research conference of the Prague City Archives, held on 11 and 12 October at the Clam-Gallas Palace in Prague / sestavili Olga Fejtová, Michaela Hrubá, Václav Ledvinka, Jiří Pešek a Ludmila Sulitková s redakční radou  Dolní Břežany : Scriptorium, 2013 . 709 stran . ISBN 978-80-86852-63-8 (Archiv hl.m.Prahy ; brožováno). ISBN 978-80-7414-710-4 (Univerzita J.E. Purkyně ; brožováno). ISBN 978-80-88013-10-5 (Scriptorium ; brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí

  book

 8. Německé menšiny v právních normách 1938-1948 : Československo ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi / k vydání připravili Jiří Pešek ... [et al.] . Brno : Doplněk, 2006 ; [Praha] : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky . 601 s . ISBN 80-7285-076-8 (Ústav pro soudobé dějiny : váz.) .   [3, currently available 2, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Německé menšiny v právních normách 1938-1948

  book

 9. Od aglomerace k velkoměstu : Praha a středoevropské metropole 1850-1920 / Jiří Pešek . Praha : Scriptorium, 1999 . 319 s . ISBN 80-86197-09-3 (váz.) : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Od aglomerace k velkoměstu

  book

 10. 10.Praha

  Praha / Václav Ledvinka, Jiří Pešek . Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000 . 819 s . ISBN 80-7106-320-7 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Praha

  book