Search results

 1. Demokracie ve škole / Milan Pol, Milada Rabušicová, Petr Novotný a kol. . Brno : Masarykova univerzita, 2006 . 124 s . ISBN 80-210-4210-9 (brož.) .   [2, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prezenčně1000
  Demokracie ve škole

  book

 2. Dobrá škola : metoda pro stanovení priorit školy / Milan Pol, Bohumíra Lazarová . Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2011 . 18 s . ISBN 978-80-87063-37-8 (brož.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Dobrá škola

  book

 3. Grantové nabídky a české školy / Milan Pol, Milada Rabušicová a kol. . Praha : Národní vzdělávací fond - Národní informační středisko pro poradenství, 2003 . 128 s . ISBN 80-903125-9-4 (brož.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Grantové nabídky a české školy

  book

 4. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma = Inclusion in schools and society as an interdisciplinary issue / Miroslava Bartoňová, Marie Vítková et al. ; spoluautoři: Barbora Bočková, Ilona Bytešníková, Lenka Hloušková, Radka Horáková, Petr Kopečný, Bohumíra Lazarová, Dagmar Opatřilová, Karel Pančocha, Jarmila Pipeková, Milan Pol, Lenka Slepičková, Kateřina Trnková, Dana Zámečníková  Brno : Masarykova univerzita, 2016 . 270 stran . ISBN 978-80-210-8140-6 (brožováno) .   [2, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prezenčně1000
  Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma

  book

 5. Kultura školy : příspěvek k výzkumu a rozvoji / Gunnar Berg ... [et al.] ; Milan Pol ... [et al.] (eds.) ; [překlad zahraničních příspěvků Eva Badalová, Jan Mattuš] . Brno : Masarykova univerzita, 2005 . 217 s . ISBN 80-210-3746-6 (brož.) .   [3, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0110
  Prezenčně1000
  Kultura školy

  book

 6. Lidé ve škole a jejich vztahy / [redakční rada Milan Pol ... et al.] . Praha : Masarykova univerzita, 2009 . 193 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 7. Mezinárodní šetření TALIS 2013. Souhrnná zpráva mapující pedagogické vedení ředitelů základních škol v ČR / Bohumíra Lazarová, Milan Pol, Martin Sedláček  Praha : Česká školní inspekce, 2015 . 49 stran . ISBN 978-80-88087-05-2 (brožováno) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Mezinárodní šetření TALIS 2013

  book

 8. Multikulturalita a rovné příležitosti v české škole / Bohumíra Lazarová, Milan Pol . Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2002 . 20 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 9. Rady škol - věc veřejná? : sborník z pracovního semináře konaného 25. listopadu 1997 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně / editoři Milan Pol, Milada Rabušicová . Brno : Masarykova univerzita, 1998 . 107 s . ISBN 80-210-1745-7 .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Rady škol - věc veřejná?

  book

 10. Řízení a správa škol : rady škol v mezinárodní perspetkivě / Milan Pol a Milada Rabušicová (editoři) . Brno : Paido, 1996 . 129 s . ISBN 80-85931-32-X : .   [3, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0110
  Prezenčně1000
  Řízení a správa škol

  book