Search results

  1. Probační dohled z pohledu probačního pracovníka / Vladimíra Pojarová .
    In: Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Studentská socialia 2007. s. 45-59 .
    article

    article