Search results

 1. Akvaristika / Karel Polák . Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1986 . 228 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 2. Angličtina pro 8. ročník základní devítileté školy / Karel Polák . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1962 . 161 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně1000
  book

  book

 3. Angličtina pro základní devítileté školy s rozšířeným vyučováním jazyků / metodická příručka pro učitele / Karel Polák. 1. díl . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973 . 84 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně1000
  book

  book

 4. Feuilletony : výbor / Jan Neruda ; úvod: Feuilleton o feuilletonistovi Nerudovi od Julia Fučíka ; [uspořádal Karel Polák] . Praha : Československý spisovatel, 1951 . 277 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 10100
  book

  book

 5. Jan Neruda / Karel Polák, Mojmír Grygar Jazyk, literatura a umění . Praha : Orbis, 1955 . 165 s .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book

 6. Mesiáš : román. [Díl] I / J. Arbes ; [upravil a poznámkami doprovodil Karel Polák] . V Praze : Melantrich, 1940 . 390 stran .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 7. Mesiáš : román. [Díl] II / J. Arbes ; [upravil a poznámkami doprovodil Karel Polák] . V Praze : Melantrich, 1940 . 425 stran .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 8. O Antalu Staškovi / Karel Polák . Praha : Práce, 1951 . 105 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 9. Obecná národní škola menšin de lege lata . V Praze : F. Řivnáč, 1910 . 29 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 10. O Svatopluku Čechovi . V Praze : Práce, 1949 . 94 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book