Search results

 1. Co ví Marie o barvách = What Mary knows about colours / Tomáš Hudeček, Martina Kynčlová, Jan D. Bláha .
  In: Kognice 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Kognice 2009. s. 160-175 .
  article

  article

 2. Freudova neurofyziologie mysli / Michal Polák  Plzeň ; Praha : v nakladatelství Vyšehrad vydala Tiskárna Bílý slon s.r.o., 2015 . 148 stran . ISBN 978-80-261-0488-9 (Západočeská univerzita ; vázáno). ISBN 978-80-7429-608-6 (Vyšehrad ; vázáno). ISBN 978-80-906176-8-1 (Tiskárna Bílý slon ; vázáno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Freudova neurofyziologie mysli

  book

 3. René Descartes - Scientia & Conscientia : sborník příspěvků z konference katedry filozofie Filozofické fakulty ZČU / [editoři Jiří Fiala a Michal Polák] . Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2005 . 109 s . ISBN 80-7043-430-9 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  René Descartes - Scientia & Conscientia

  book

 4. Vědomí a jeho teorie / Tomáš Marvan, Michal Polák  Plzeň ; Praha : v nakladatelství Vyšehrad vydala Tiskárna Bílý slon s.r.o., 2015 . 159 stran . ISBN 978-80-7429-606-2 (Vyšehrad ; vázáno). ISBN 978-80-906176-6-7 (Tiskárna Bílý slon ; vázáno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Vědomí a jeho teorie

  book