Search results

 1. Didaktické možnosti kvantitatívnych chemických experimentov / Anna Tóthová - Miroslav Prokša .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 239-242 : 6 obr. .
  article

  article

 2. Experiment in integrated science teaching / Mária Kováčiková, Miroslav Prokša .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Integration in science and technical education. s. 55-61 .
  article

  article

 3. Líšia sa aktuálne pohľady na učebné úlohy od tradičného chápania? = Are the current points of view on questions different from traditional interpretation? / Miroslav Prokša .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 149-154 : 1 tab. .
  article

  article

 4. Mikrosety v príprave učiteľov chémie / Miroslav Prokša .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 274-281 .
  article

  article

 5. Rozvoj kompetencií učiteľov v ich príprave na integrovanú realizáciu prírodovedného vzdelávania / Miroslav Prokša .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Rozšiřující studium učitelství přírodovědných předmětů. s. 33-40 .
  article

  article