Search results

 1. K problému axiologických základov sociálnej práce / Tatiana Sedová .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 196-202 .
  article

  article

 2. Podoby interpretácie / Tatiana Sedová, Juraj Šuch, Michal Šedík, Ivan Jančovič  Bratislava : Veda, 2016 . 213 stran . ISBN 978-80-224-1549-1 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Podoby interpretácie

  book