Search results

Records found: 14  
Your query: Author = "Smolík Josef 1976"
 1. Apolitičtí skihneads a volný čas = Apolitical skinheads and leisure / Josef Smolík .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 369-376 : 1 tab. .
  article

  article

 2. Fotbalové chuligánství : historie, teorie a politizace fenoménu / Josef Smolík . Karlovy Vary : Zdeněk Plachý, 2008 . 280 s . ISBN 978-80-903556-3-7 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Fotbalové chuligánství

  book

 3. Fotbaloví chuligáni : evropské dimenze subkultury / Miroslav Mareš, Josef Smolík, Marek Suchánek . Brno : Barrister & Principal, 2004 . 181 s . ISBN 80-903333-0-3 .   [4, currently available 2, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0210
  Prezenčně1000
  Fotbaloví chuligáni

  book

 4. Interkulturní psychologie : vybrané kapitoly / Jiří Čeněk, Josef Smolík, Zdeňka Vykoukalová  Praha : Grada, 2016 . 312 stran . ISBN 978-80-247-5414-7 (brožováno) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Interkulturní psychologie

  book

 5. Krajní pravice ve vybraných zemích střední a východní Evropy : Slovensko, Polsko, Ukrajina, Bělorusko, Rusko / Petr Kupka, Martin Laryš, Josef Smolík . Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009 . 268 s . ISBN 978-80-210-4845-4 (brož.) .   [4, currently available 4]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0400
  Krajní pravice ve vybraných zemích střední a východní Evropy

  book

 6. Kriminologie a subkultury mládeže : etnografický přístup = Criminology and youth subcultures : ethnographic approach / Josef Smolík .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 9-18 .
  article

  article

 7. Organizovaný zločin a jeho ohniska v současném světě / Josef Smolík, Tomáš Šmíd, Vladimír Vaďura (eds.) ; Martin Hrabálek ... [et al.] . Brno : Masarykova univerzita, 2007 . 204 s . ISBN 978-80-210-4438-8 (brož.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Organizovaný zločin a jeho ohniska v současném světě

  book

 8. Politický systém a politické strany České republiky / Petr Hušek, Josef Smolík  Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2019 . 111 stran . ISBN 978-80-7509-665-4 (brožováno) : .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Politický systém a politické strany České republiky

  book

 9. Příspěvek k současným přístupům k analytickému zkoumání kriminality = The contribution to contemporary approaches to analytical research of crime / Martin Doleček, Josef Smolík .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 429-436 .
  article

  article

 10. Psychologie vůdcovství : [lídři a uplatňování moci : politik - vůdce - válečník - manažer] / Josef Lukas, Josef Smolík . Brno : Computer Press, 2008 . 206 s . ISBN 978-80-251-2139-9 (brož.) : .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Psychologie vůdcovství

  book