Search results

 1. Čemu učit ve škole? : k transformaci obsahu primárního vzdělávání / Vladimíra Spilková a kolektiv . Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1996 . 130 s . ISBN 80-86039-12-9 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Čemu učit ve škole?

  book

 2. Didaktická východiska primárního vzdělávání dětí na základní škole / Vladimíra Spilková a kolektiv . Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1996 . 82 s . ISBN 80-86039-00-5 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Didaktická východiska primárního vzdělávání dětí na základní škole

  book

 3. Jakou školu potřebujeme? / Vladimíra Spilková . Praha : Agentura STROM, 1997 . 31 s . ISBN 80-901954-2-3 : .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Jakou školu potřebujeme?

  book

 4. Proměna školy jako výzva pro učitelské vzdělávání - klíčové trendy ve výuce obecné didaktiky / Vladimíra Spilková .
  In: Didaktika - opora proměn výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Didaktika - opora proměn výuky. s. 6-11 .
  article

  article

 5. Proměny primární školy a vzdělávání učitelů v historicko-srovnávací perspektivě / Vladimíra Spilková . Praha : Univerzita Karlova, 1997 . 121 s . ISBN 80-86039-41-2 (brož.) : .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Proměny primární školy a vzdělávání učitelů v historicko-srovnávací perspektivě

  book

 6. Proměny primárního vzdělávání v ČR / Vladimíra Spilková a kolektiv . Praha : Portál, 2005 . 311 s . ISBN 80-7178-942-9 (brož.) : .   [6, currently available 5, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0500
  Prezenčně1000
  Proměny primárního vzdělávání v ČR

  book

 7. Proměny v pojetí pedagogiky v ČR po roce 1989 a pokusy o realizaci "nové" pedagogiky v praxi škol / Vladimíra Spilková .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 50 .
  article

  article

 8. Příprava učitelů primárního vzdělávání na RVP ZV na Pedagogické fakultě UK Praha / Spilková Vladimíra, Tomková Anna, Wildová Radka .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 59-67 .
  article

  article

 9. Současné proměny vzdělávání učitelů / Vladimíra Spilková a kol. . Brno : Paido, 2004 . 271 s . ISBN 80-7315-081-6 (brož.) .   [5, currently available 3, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0310
  Prezenčně1000
  Současné proměny vzdělávání učitelů

  book

 10. Standardy na 1. stupni ZŠ očima PAU . Praha : Agentura STROM, 1994 . 54s . ISBN 80-901662-1-0 : .   [6, currently available 6]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0600
  Standardy na 1. stupni ZŠ očima PAU

  book