Search results

 1. Geofyzikálne metódy v archeológii : metódy nedeštruktívneho prieskumu / Ján Tirpák  Nitra : Archeologický ústav SAV ; Katedra archeológie, Filozofická fakulta UKF, 2010 . 1 CD-ROM (102 stran) . ISBN 978-80-89315-19-2 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 2. Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu v Obide / Jozef Zábojník; s příspěvky Ľudmily Illášové a Jána Štubňi, Jany Míhályiové, Jána Tirpáka a Anny Tirpákové  Bratislava : Veda ; Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019 . 335 stran . ISBN 978-80-8196-013-0 (Archeologický ústav SAV ; vázáno). ISBN 978-80-224-1739-6 (VEDA, vydavateľstvo SAV ; vázáno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 3. Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu vo Valalikoch-Všechsvätých / Jozef Zábojník, Július Béreš ; s príspevkami Ľudmily Illášovej a Jána Štubňu, Jany Mihályiovej, Jána Tirpáka, Márie Tonkovej a Márie Vondrákovej a Jany Vanekovej  Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2016 . 294 stran . ISBN 978-80-89315-96-3 (vázáno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu vo Valalikoch-Všechsvätých

  book