Search results

 1. Česká speciální pedagogika mezi léty 1909 a 2009 / Boris Titzl .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 47-58 .
  article

  article

 2. Postižený člověk ve společnosti / Boris Titzl . Praha : Univerzita Karlova, 2000 . 248 s . ISBN 80-86039-90-0 (brož.) .   [20, currently available 15, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01540
  Prezenčně1000
  Postižený člověk ve společnosti

  book

 3. To byl český učitel : František Bakule, jeho děti a zpěváčci / Boris Titzl . Praha : Společnost Františka Bakule, 1998 . 243 s . ISBN 80-902518-0-3 (váz.) .   [41, currently available 39, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK03910
  Prezenčně1000
  To byl český učitel

  book