Search results

 1. Česká gastronomie v kontextu kulinářské turistiky [elektronický zdroj] = Czech cuisine in the context of culinary tourism / Michal Trousil .
  In: Sborník referátů z 2. doktorandské konference Katedry rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK [1 elektronický optický disk (CD-ROM)]. ISBN 978-80-7041-527-6 (CD-ROM) Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 76-84 .
  article

  article

 2. Geografie cestovního ruchu ČR / Jiří Vystoupil, Martin Šauer, Michal Trousil . Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 . 154 s . ISBN 978-80-7435-538-7 (brož.) .   [180, currently available 174, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK017440
  Prezenčně2000
  Geografie cestovního ruchu ČR

  book

 3. Možnosti pozitivního vlivu imigrantů na rozvoj cestovního ruchu = Possibilities of positive effects of immigrants on the tourism development / Michal Trousil .
  In: Hradecké ekonomické dny 2011 [405 s.]. ISBN 978-80-7435-100-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 361-366 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2011_1.pdf .
  article

  article

 4. Národ, nacionalismus a vlastenectví - hrozba či příležitost? = Nation, nationalism and patriotism - threat or opportunity? / Michal Trousil .
  In: Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sborník referátů z 1. doktorandské konference KRCR FIM UHK. s. 75-87 .
  article

  article

 5. Sociálně inkluzívní funkce cestovního ruchu = Socially inclusive function of tourism / Michal Trousil .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. s. 118-127 .
  article

  article

 6. Sportovně rekreační aktivity v cestovním ruchu jako součást sociální prevence [elektronický zdroj] = Sports and recreational activities in the tourism as element of social preventiv [i.e. prevention] / Michal Trousil .
  In: Sborník referátů z III. konference Lidé v pohybu na téma: Sportovně rekreační aktivity v cestovním ruchu [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-046-7 Lidé v pohybu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 83-88 .
  article

  article

 7. Úvod do tvorby empirických prací pro cestovní ruch / Veronika Jašíková, Michal Trousil  Hradec Králové : Gaudeamus, 2009 . 110 stran . ISBN 978-80-7435-020-7 (brožováno) .   [50, currently available 48, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK04800
  Prezenčně2000
  Úvod do tvorby empirických prací pro cestovní ruch

  book

 8. Úvod do tvorby odborných prací / Michal Trousil, Veronika Jašíková . Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 . 240 s . ISBN 978-80-7435-542-4 (brož.) .   [250+, currently available 227~, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0227210
  Prezenčně2000
  Úvod do tvorby odborných prací

  book

 9. Úvod do tvorby odborných prací / Michal Trousil, Veronika Jašíková . Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 . 154 s . ISBN 978-80-7435-380-2 (brož.) .   [60, currently available 50, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK05080
  Prezenčně2000
  Úvod do tvorby odborných prací

  book

 10. Význam cestovního ruchu v komunitní práci v kontextu stávajících společenských zněn = The importance of tourism in community work in the context of current social changes / Michal Trousil .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 316-321 .
  article

  article