Search results

 1. Čeština nás baví : hry pro výuku češtiny na I. stupni ZŠ / Václav Víška, Lucie Nováková . Praha : Triton, 2005 . 100 s . ISBN 80-7254-664-3 .   [22, currently available 19, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01920
  Prezenčně1000
  Čeština nás baví

  book

 2. 2.Dopis

  Dopis : český jazyk pro šestý a sedmý ročník ZŠ : (doplňkový cvičný modelový učební text) / Václav Víška, Irena Loudová, Marie Slintáková  Hradec Králové : Gaudeamus, 2009 . 57 stran . ISBN 978-80-7041-551-1 (brožováno) .   [15, currently available 13, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01300
  Prezenčně2000
  Dopis

  book

 3. Jak je to s tím rámcovým vzdělávacím programem a českým jazykem? / Václav Víška .
  In: Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. s. 117-118 .
  article

  article

 4. Jazyková příprava učitelů 1. stupně vzhledem k rámcovému vzdělávacímu porogramu / Víška Václav .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 209-212 .
  article

  article

 5. K některým praktickým námětům pro získávání komunikativních klíčových kompetencí / Václav Víška .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 326-322 .
  article

  article

 6. Komunikace : český jazyk pro šestý a sedmý ročník ZŠ : (doplňkový cvičný modelový učební text) / Irena Loudová, Václav Víška, Marie Slintáková  Hradec Králové : Gaudeamus, 2009 . 87 stran . ISBN 978-80-7041-539-9 (brožováno) .   [15, currently available 12, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01210
  Prezenčně2000
  Komunikace

  book

 7. Onomastika a škola 8 : sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí ... konaného v Hradci Králové 23.-24. ledna 2008 / [editoři Svatopluk Pastyřík a Václav Víška] . Hradec Králové : Gaudeamus, 2008 . 462 s . ISBN 978-80-7041-167-4 (brož.) .   [8, currently available 7, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0700
  Prezenčně1000
  Onomastika a škola 8

  book

 8. Procvičujeme češtinu ve škole i doma II : vybraná cvičení / Irena Loudová, Václav Víška . Úvaly : Albra, 2005 . 69 s . ISBN 80-7361-004-3 (brož.) .   [10, currently available 9, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0900
  Prezenčně1000
  Procvičujeme češtinu ve škole i doma II

  book

 9. Protektorát v sociokulturních souvislostech [elektronický zdroj] : sborník příspěvků mezioborové konference pořádané Pedagogickou fakultou a Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové 20. října 2009 / Dagmar Magincová, Martin Paleček, Václav Víška (eds.) . Hradec Králové : Gaudeamus, 2010 . 1 CD-ROM . ISBN 978-80-7435-065-8 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Protektorát v sociokulturních souvislostech

  book

 10. Setkání s druhým : sborník příspěvků z VI. literární laboratoře Setkání s druhým konané v Hradci Králové 25.-26. ledna 2006 / [editoři Alena Zachová, Petr Poslední, Václav Víška] . Hradec Králové : Gaudeamus, 2006 . 285 s . ISBN 80-7041-692-0 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book