Search results

 1. Anketa o kreslení a směrnice pro vyučování kreslení na školách obecných a měšťanských . V Brně : Ústřední spolek učitelský na Moravě, 1926 . 109 s . http://arl.uhk.cz/titulaky/u4394.pdf .   [2, currently available 0, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně2000
  book

  book

 2. Kreslení v 1. - 5. školním roce / St. Vrána a Vl. Konvička Nové cesty. Edice pokusné školy ve Zlíně . Brno : Vydavatelský odbor Ústředního spolku jednot učitelských, 1932 . 163 s . http://arl.uhk.cz/titulaky/u4858.pdf .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně1000
  book

  book

 3. Kreslení v 1. - 5. školním roce / St. Vrána a Vl. Konvička Nové cesty. Edice pokusné školy ve Zlíně . Brno : Vydavatelský odbor Ústředního spolku jednot učitelských, 1931 . 163 s . http://arl.uhk.cz/titulaky/u1502.pdf .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně1000
  book

  book

 4. Početnice pro 3. školní rok vícetřídních škol obecných / Kozák, Roček ; zpracovali St. Vrána ... [et al.] ; obrázky nakreslil Fr. Vrobel . V Praze : Státní nakladatelství, 1927 . 123 s . http://arl.uhk.cz/titulaky/u880.pdf .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně1000
  book

  book

 5. . V Brně : Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, 1929 . 119 s [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 6. . Zlín : Tvořivá škola, 1936 . 226 s [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book

 7. Psaní na škole obecné a měšťanské : nové tvary písmen, zásady, osnovy, metodické pokyny, hodnocení (bodování) / Jos. Vlček a St. Vrána . Brno : Nákladem Vydavatelského odboru Ústředního spolku jednot učitelských, 1930 . 29 s . http://arl.uhk.cz/titulaky/u1032.pdf .   [2, currently available 0, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně2000
  book

  book

 8. . Praha : Dědictví Komenského, 1934 . 233 s [3, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 10210
  book

  book

 9. Václav Příhoda : život a dílo českého pedagoga / uspořádali Karel Čondl a Stanislav Vrána . V Praze : Česká grafická unie, 1939 . 299 s .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 10200
  book

  book

 10. Základy nové školy : výsledky práce českých pokusných škol / Stanislav Vrána Pedagogické studium . V Brně : Ústřední učitelské nakladatelství a knihkupectví, 1946 . 597 s .   [3, currently available 3]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0300
  book

  book