Search results

 1. Koučování zaměřené na řešení : 50 klíčů pro společné otevírání nových možností / Leoš Zatloukal, Pavel Vítek  Praha : Portál, 2016 . 258 stran . ISBN 978-80-262-1011-5 (brožováno) .   [2, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0110
  Koučování zaměřené na řešení

  book

 2. Několik poznámek k zacházení s "Ockhamovou břitvou" v poradenské praxi / Leoš Zatloukal .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 55-62 : 2 obr. .
  article

  article

 3. Poradenské přístupy inspirované postmoderní filosofií / Leoš Zatloukal .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 440-452 .
  article

  article

 4. Zakázka klienta a jiné zakázky v poradenské praxi / Leoš Zatloukal .
  In: Sociální práce mezi pomocí a kontrolou (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sociální práce mezi pomocí a kontrolou. s. 131-144 .
  article

  article